Fant 2 datasett

Grupper: API Stikkord (tags): veg

Filterresultater
  • Nasjonal vegdatabank

    Informasjon om riks- og fylkesveger, kommunale veger, private veger og skogsbilveger.  Det over 250 fagdatatyper knyttet til vegen, som for eksempel ulykker, trafikkmengde,...
  • Bruer

    Data om alle registrerte bruer i vegsystemet.
Du får også tilgang til dette registeret med API (se API-dokumenter).