Fant 2 datasett

Lisenser: Creative Commons Navngivelse 4.0

Filterresultater
  • Teknisk kjøretøyinformasjon

    Teknisk kjøretøyinformasjon består av følgende hoveddatasett: Kjøretøyregistrering for typegodkjente kjøretøy (utek): Kjøretøy med informasjon om registrering (første og siste...
  • Kart over vegnett – Elveg og Vbase

    Representasjon av alle europaveger, riksveger, fylkesveger, kommunale veger, private veger og skogsbilveger i Norge over 50 meter. Tilhørende gang- og sykkelveger. Fartsgrense,...
Du får også tilgang til dette registeret med API (se API-dokumenter).