Utslippsberegner for kjøretøy

Data og python-kode for beregning av utslipp for kjøring langs en bestemt rute.

Du kan angi kjøretøytype og drivstofftype, og får informasjon om forskjellige typer forurensing.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Identifier http://vegvesen.no/datasett/id_ikke_permanent/utslippberegner
Tema
 • Transport
 • Miljø
Forfatter
Forfatters e-post
Vedlikeholdes av firmapost@vegvesen.no
Vedlikeholders e-post firmapost@vegvesen.no
Tilgangsrettigheter public
Skjermingshjemmel
Begrep
I samsvar med
Dokumentasjon
Frekvens
Kilde
Språk engelsk
Annen identifikator
Opphav
Relatert ressurs
Utgivelsesdato
Dekningsområde
  Tidsperiode - startdato
  Tidsperiode - sluttdato
  Modified
  Versjon
  Notater om versjonen
  Skaper
  Er del av
  Har del