Trafikkulykker

Data på ulykkesnivå, enhetsnivå (kjøretøy) og trafikantnivå. Ulykkestype, vær, føre, ulykkessted, område, kjønn, alder, type kjøretøy med mer.

Data og ressurser

Beslekta datasett

Er del av:

http://ckan-prod-874300540.eu-west-1.elb.amazonaws.com/dataset/nasjonal-vegdatabank

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Identifier http://vegvesen.no/datasett/id_ikke_permanent/trafikkulykker
Tema Transport
Forfatter
Forfatters e-post
Vedlikeholdes av Beate Øien
Vedlikeholders e-post Beate Øien
Tilgangsrettigheter public
Skjermingshjemmel
Begrep
I samsvar med
Dokumentasjon http://labs.vegdata.no/nvdb-datakatalog/570-Trafikkulykke/
Frekvens
Kilde
Språk norsk
Annen identifikator
Opphav
Relatert ressurs
Utgivelsesdato
Dekningsområde Norge
Tidsperiode - startdato
Tidsperiode - sluttdato
Modified
Versjon
Notater om versjonen
Skaper
Er del av http://ckan-prod-874300540.eu-west-1.elb.amazonaws.com/dataset/nasjonal-vegdatabank
Har del