Trafikkstasjoner

Trafikkstasjoner med plassering, åpningstider, kontaktinformasjon.

Data og ressurser

Beslekta datasett

Er del av:

http://ckan-prod-874300540.eu-west-1.elb.amazonaws.com/dataset/nasjonal-vegdatabank

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Identifier http://vegvesen.no/datasett/id_ikke_permanent/trafikkstasjoner
Tema Transport
Forfatter
Forfatters e-post
Vedlikeholdes av
Vedlikeholders e-post
Tilgangsrettigheter public
Skjermingshjemmel
Begrep
I samsvar med
Dokumentasjon http://labs.vegdata.no/nvdb-datakatalog/638-Trafikkstasjon/
Frekvens
Kilde
Språk norsk
Annen identifikator
Opphav
Relatert ressurs
Utgivelsesdato
Dekningsområde Norge
Tidsperiode - startdato
Tidsperiode - sluttdato
Modified
Versjon
Notater om versjonen
Skaper
Er del av http://ckan-prod-874300540.eu-west-1.elb.amazonaws.com/dataset/nasjonal-vegdatabank
Har del