Trafikkinformasjon (i DATEX-format)

Sanntids værdata, reisetider, kamerabilder samt vegmeldinger som inneholder informasjon om hendelser, vegarbeid og kjøreforhold.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Identifier http://vegvesen.no/datasett/id_ikke_permanent/trafikkinformasjon
Tema Transport
Forfatter
Forfatters e-post
Vedlikeholdes av datex@vegvesen.no
Vedlikeholders e-post datex@vegvesen.no
Tilgangsrettigheter public
Skjermingshjemmel
Begrep
I samsvar med http://www.datex2.eu/
Dokumentasjon http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegvesen/Om+organisasjonen/For+utviklere+API/Datex
Frekvens
Kilde
Språk norsk
Annen identifikator
Opphav
Relatert ressurs
Utgivelsesdato
Dekningsområde Norge
Tidsperiode - startdato
Tidsperiode - sluttdato
Modified
Versjon
Notater om versjonen
Skaper
Er del av
Har del