Trafikkdata

Trafikkdata er data om trafikk på vegnettet. Trafikkdata.no har data fra det statlige og fylkeskommunale vegnettet samt noen kommunale veger. Statens vegvesen har som mål å kunne levere trafikkdata med kjent kvalitet og riktig detaljeringsgrad, samt at disse dataene er etterspurt og samlet fra riktig vegnett.

Det registreres både sykler og motorkjøretøy. I sykkelpunktene blir hver enkelt sykkel registrert med fart og retning. For motorkjøretøy blir fart, lengde, kjøretøyklasse og avstand mellom kjøretøyene registrert i hvert kjørefelt.

Følgende data er nå tilgjengelig fra registreringsutstyr tilpasset ny løsning: Sykkelregistreringer fra juli 2015 til oktober 2018 (dvs. alle registreringer i ny løsning) Motorkjøretøyregistreringer fra november 2014 til oktober 2018 (dvs. alle registreringer i ny løsning) Første registreringsutstyr i ny løsning ble satt i drift for motorkjøretøy i november 2014 og for sykkel i juli 2015. Deretter ble nye trafikkregistreringspunkter satt i drift jevnlig fram til i dag, og ytterligere noen trafikkregistreringspunkter vil settes i drift framover.

Data og ressurser

Beslekta datasett

Kilde:

https://www.vegvesen.no/trafikkdata

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Identifier http://vegvesen.no/datasett/id_ikke_permanent/trafikkdata
Tema Transport
Forfatter
Forfatters e-post
Vedlikeholdes av trafikkdata@vegvesen.no
Vedlikeholders e-post trafikkdata@vegvesen.no
Tilgangsrettigheter public
Skjermingshjemmel
Begrep
I samsvar med
Dokumentasjon
Frekvens
Kilde https://www.vegvesen.no/trafikkdata
Språk
  Annen identifikator
  Opphav
  Relatert ressurs
  Utgivelsesdato
  Dekningsområde
   Tidsperiode - startdato
   Tidsperiode - sluttdato
   Modified
   Versjon
   Notater om versjonen
   Skaper
   Er del av
   Har del