Trafikkdata - statistikk

Nøkkeltall for transport av personer og gods, og om trafikk. Registreringer av enkeltkjøretøy i 10 000 ulike punkter for trafikktelling. Data om tidspunkt, kjøretøyets lengde og hastighet, årsdøgntrafikk (ÅDT).

Se også https://dataut.vegvesen.no/dataset/trafikkdata , som har mye mer detaljerte data, inkludert trafikk for hvert enkelt målepunkt.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Identifier http://vegvesen.no/datasett/id_ikke_permanent/trafikk-statistikk
Tema Transport
Forfatter
Forfatters e-post
Vedlikeholdes av
Vedlikeholders e-post
Tilgangsrettigheter public
Skjermingshjemmel
Begrep
I samsvar med
Dokumentasjon
Frekvens
Kilde
Språk norsk
Annen identifikator
Opphav
Relatert ressurs
Utgivelsesdato
Dekningsområde Norge
Tidsperiode - startdato
Tidsperiode - sluttdato
Modified
Versjon
Notater om versjonen
Skaper
Er del av
Har del