Teknisk kjøretøyinformasjon

Teknisk kjøretøyinformasjon består av følgende hoveddatasett:

  • Kjøretøyregistrering for typegodkjente kjøretøy (utek): Kjøretøy med informasjon om registrering (første og siste registrering), siste og neste EU-kontroll (periodisk kjøretøykontroll, PKK), og dato for utbetalt vrakpant.
  • Typegodkjenninger (typg): Alle typegodkjenninger, med godkjenningsnummer og teknisk informasjon.
  • Enkeltgodkjente kjøretøy (tekn): Alle enkeltgodkjente kjøretøy med teknisk informasjon og informasjon om registrering. (Mer informasjon: https://www.vegvesen.no/kjoretoy/Kjop+og+salg/import/Kommersiell+import+av+kjoretoy/Enkeltgodkjenning)

For å finne teknisk informasjon for et typegodkjent kjøretøy må du:

1) Bruke understellsnummer til å slå opp i «Kjøretøyregistrering for typegodkjente kjøretøy» (utek) og finne typegodkjenningsnummer

2) Bruke typegodkjenningsnummer til å slå opp i «Typegodkjenninger» (typg) for å finne teknisk informasjon for denne typen

NB! Se utfyllende informasjon om kilometerstand: https://www.vegvesen.no/kjoretoy/Kjop+og+salg/Kj%C3%B8ret%C3%B8yopplysninger/Om+tjenesten/om-km.stand-i-kj%C3%B8ret%C3%B8yopplysninger/Om-kilometerstand-i-Kjoretoyopplysninger

I tillegg er det flere hjelpedatasett som hoveddatasettene peker til. Du kan søke på understellsnummer i API-ene. Etter en personvernvurdering er det i første omgang besluttet at kjennemerker på kjøretøy ikke vil bli lagt ut. Trenger du data med kjennemerker kan du søke om innsyn i det sentrale motorvognregisteret: https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/om+organisasjonen/apne-data/api-for-kjoretoyopplysninger/utlevering-av-kjoretoyopplysninger.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Identifier
Tema
  • Transport
  • Miljø
Forfatter
Forfatters e-post
Vedlikeholdes av tk-tjenester@vegvesen.no
Vedlikeholders e-post tk-tjenester@vegvesen.no
Tilgangsrettigheter public
Skjermingshjemmel
Begrep
I samsvar med
Dokumentasjon https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/om+organisasjonen/apne-data/api-for-kjoretoyopplysninger
Frekvens
Kilde
Språk norsk
Annen identifikator
Opphav
Relatert ressurs
Utgivelsesdato
Dekningsområde Norge
Tidsperiode - startdato 2019-04-02
Tidsperiode - sluttdato
Modified
Versjon
Notater om versjonen
Skaper
Er del av
Har del