Strategiske støykart og støyvarselkart

Støyvarselkart brukes i kommuneplaner og andre arealplaner. Støyvarselkart etter T-1442 er en prognose på fremtidig støynivå fra trafikk på europa-, riks- og fylkesveger. Støysonene deles i en rød og gul sone som viser områder der støyfølsom bebyggelse bør unngås. Disse beregningene gjøres ca hvert 4 år og skal dekke alle riks- og fylkesveier hele Norge

Strategiske støykart brukes i rapportering, handlingsplaner og utredninger. De strategiske støykartene viser støysituasjonen fra vegtrafikk ved årsskiftet 2016/2017 for de største byområdene i landet og i tillegg langs de riks- og fylkesveger der det passerer mer enn 8200 kjøretøy per døgn. Denne støykartleggingen gjøres etter krav i forurensningsforskriften og inngår i en større kartlegging i Europa. Byområdene som inngår i kartleggingen er:

• Oslo, med nabokommunene Asker, Bærum, Skedsmo, Lørenskog og Rælingen

• Bergen

• Stavanger, med nabokommunene Sandnes, Randaberg og Sola

• Trondheim

• Fredrikstad og Sarpsborg

Datasettet oppdateres ikke, men produseres på nytt hvert 5 år.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Identifier http://vegvesen.no/datasett/id_ikke_permanent/stoy
Tema Transport
Forfatter
Forfatters e-post
Vedlikeholdes av Helena Axelsson
Vedlikeholders e-post Helena Axelsson
Tilgangsrettigheter public
Skjermingshjemmel
Begrep
I samsvar med
Dokumentasjon
Frekvens
Kilde
Språk norsk
Annen identifikator
Opphav
Relatert ressurs
Utgivelsesdato
Dekningsområde Norge
Tidsperiode - startdato
Tidsperiode - sluttdato
Modified
Versjon
Notater om versjonen
Skaper
Er del av
Har del