Nasjonal vegdatabank

Informasjon om riks- og fylkesveger, kommunale veger, private veger og skogsbilveger.  Det over 250 fagdatatyper knyttet til vegen, som for eksempel ulykker, trafikkmengde, skilt, belysningspunkt, rasteplasser og skred.

Data og ressurser

Dokumentasjon

http://vegdata.no

Beslekta datasett

Har del:

https://dataut.vegvesen.no/dataset/bruer

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Identifier http://vegvesen.no/datasett/id_ikke_permanent/nasjonal-vegdatabank
Tema Transport
Forfatter
Forfatters e-post
Vedlikeholdes av Jan Kristian Jensen
Vedlikeholders e-post Jan Kristian Jensen
Tilgangsrettigheter public
Skjermingshjemmel
Begrep
I samsvar med
Dokumentasjon http://vegdata.no
Frekvens
Kilde
Språk norsk
Annen identifikator
Opphav
Relatert ressurs
Utgivelsesdato
Dekningsområde Norge
Tidsperiode - startdato
Tidsperiode - sluttdato
Modified
Versjon
Notater om versjonen
Skaper
Er del av
Har del https://dataut.vegvesen.no/dataset/bruer