Kjøretøyopplysninger

Alle registreringspliktige kjøretøy i Norge og dets eiere. Tekniske opplysninger og datoer for registrering og EU-kontroll for kjøretøy registrert i Norge.

I tillegg gis enkeltoppslag på kjøretøy og eier gjennom mobilapp og SMS-tjeneste.

Understellsregisteret inneholder opplysninger om historiske kjøretøy, og kjøretøystatistikk gir opplysninger om kjøretøybestanden i Norge.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Identifier http://vegvesen.no/datasett/id_ikke_permanent/kjoretoyopplysninger
Tema Transport
Forfatter
Forfatters e-post
Vedlikeholdes av
Vedlikeholders e-post
Tilgangsrettigheter public
Skjermingshjemmel
Begrep
I samsvar med
Dokumentasjon
Frekvens
Kilde
Språk norsk
Annen identifikator
Opphav
Relatert ressurs
Utgivelsesdato
Dekningsområde Norge
Tidsperiode - startdato
Tidsperiode - sluttdato
Modified
Versjon
Notater om versjonen
Skaper
Er del av
Har del