Kart over vegnett – Elveg og Vbase

Representasjon av alle europaveger, riksveger, fylkesveger, kommunale veger, private veger og skogsbilveger i Norge over 50 meter. Tilhørende gang- og sykkelveger. Fartsgrense, høydebegrensninger, innkjøring forbudt, svingerestriksjoner og fysiske sperringer. Kommunevise filer i SOSI-format.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Identifier http://vegvesen.no/datasett/id_ikke_permanent/elveg-vbase
Tema Transport
Forfatter
Forfatters e-post
Vedlikeholdes av
Vedlikeholders e-post
Tilgangsrettigheter public
Skjermingshjemmel
Begrep
I samsvar med
Dokumentasjon
Frekvens
Kilde
Språk norsk
Annen identifikator
Opphav
Relatert ressurs
Utgivelsesdato
Dekningsområde Norge
Tidsperiode - startdato
Tidsperiode - sluttdato
Modified
Versjon
Notater om versjonen
Skaper
Er del av
Har del