Årsrapporter

Vi oppsummerer våre aktiviteter i en årsrapport og i tertialrapporter som kommer i juni og oktober.

I Statens vegvesens årsrapport finner du også en overordnet beskrivelse av organisasjonen, fremtidsutsikter, nøkkeltall og regnskap.

Her finner du også Riksrevisjonens beretning til Statens vegvesen med uttalelse om revisjon av årsregnskapet.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Identifier http://vegvesen.no/datasett/id_ikke_permanent/arsrapporter-nokkeltall
Tema Transport
Forfatter
Forfatters e-post
Vedlikeholdes av
Vedlikeholders e-post
Tilgangsrettigheter public
Skjermingshjemmel
Begrep
I samsvar med
Dokumentasjon
Frekvens
Kilde
Språk norsk
Annen identifikator
Opphav
Relatert ressurs
Utgivelsesdato
Dekningsområde Norge
Tidsperiode - startdato
Tidsperiode - sluttdato
Modified
Versjon
Notater om versjonen
Skaper
Er del av
Har del