Om Dataportalen

Portalen fungerer som en katalog, i den forstand at den peker til datakilder i Statens vegvesen. Det er altså ikke en database og ingen av dataene ligger lagret her.

Målet er at portalen skal være enkel å bruke, tilby en oversikt over hvilke data Statens vegvesen forvalter og gi god støtte til alle som ønsker å bruke våre data.

Portalen er laget i åpen kildekode-verktøyet CKAN (Comprehensive Knowledge Archive Network), og vedlikeholdes av Statens vegvesen.

Kjente feil og mangler

Dette er en betaversjon, det betyr at vi kommer til å teste og forbedre framover, og at ting kan endre seg en god del. Kom gjerne med tilbakemelding hvis du finner feil eller har forslag til noe som bør forbedres til data@vegvesen.no. En del feil og mangler vet vi allerede om:

  • Vi skal få på plass vegvesen.no-URL
  • For en del av feltene (bl.a. lenker til dokumentasjon) kan vi ikke legge inn mer enn en verdi
  • Søkinga gir ikke treff hvis du søker på deler av ord (hvis du f.eks. søker på "luft" finner du ikke datasettet "luftkvalitet")
  • Søkinga gir ikke treff på synonymer (hvis du søker på "vei" burde du også få treff som inneholder "veg"
  • En del tekster er ikke oversatt til norsk
  • Alle datasett skal ha en unik, permanent ID. Vi har ikke bestemt ennå hva slags standard vi skal bruke for dette, så IDene er foreløpige, ikke permanente

På litt lengre sikt ønsker vi også å få til:

  • Alle tekster og metadata på engelsk i tillegg til norsk
  • Visningen av "Showcases" (menneskevennlige visninger av data) bør vises på samme side som resten av informasjonen